به نام تو

می توانستم اتفاق مهمی باشم

اتفاقی نه از ان دست

که هر روز می افتد

اما وقتی این شهر

با تمام تراکمش

روی سرم عمود می شود

شاید رسالت من فقط همین باشد

که آوار تو-این دلخوشی کوچک-را

تاب بیاورم...

/ 4 نظر / 6 بازدید
peyman

i love you marde bozorg

peyman

[دست]

فهیم

بیا و بر چشمم نشین ای دلستان نازنین ای پیمان ای مرد پاکدامن

hamed

تو اتفاق نیستی افتخاری.