اس ام اس جمله سازی

به یه نفر میگن با صداقت جمله بساز میگه : داشتم با تلفن حرف می زدم صدا قطع شد!

 به غضنفر میگن از اضافه، جمله بساز. میگه: ما دیروز کیک خوردیم.میگن پس اضافش چی شد؟ میگه: اضافه اش را گذاشتم یخچال !

به غضنفرمی گن با توکیو جمله بساز میگه من خدیجه رو دوست داریم توکیو!

دو تا حیوان دو زیست نام ببر؟ می گه : قورباغه و برادرش

یک دفعه به یه آبادانی می گن با مخابرات جمله بساز آبادانی گفت مخا برات برقصن

 به غضنفر میگن: با «ریلکس» جمله بساز. میگه: رفتیم باغ‌وحش با گوریل عکس گرفتیم!

به غضنفر میگن: با «زنبور و خر و گاو» جمله بساز،‌ میگه: زنبور خره، گاو منم!

به غضنفر میگن: با «خرچنگ» جمله بساز، میگه:‌ کره خر چنگ نزن!

به غضنفر میگن: با «حمید و فرید» جمله بساز. میگه: شما با همید؟ چند نفرید؟

به غضنفر میگن: با «حیدر» جمله بساز، میگه: اومدم در خونتون هی در زدم، هی در زدم، هیچکی درو باز نکرد. بهش میگن: نه بابا، با «آقا حیدر» جمله بساز، میگه:‌ اومدم در خونتون، آقا! هی در زدم، هی در زدم، هیچکی در رو باز نکرد!

به غضنفر میگن: با «رادار» جمله بساز میگه: از اینجا به خونه ما راداره

به غضنفر میگن: با «آجر» جمله بساز، میگه با آجر که جمله نمیسازن،‌ دیوار میسازن!

به غضنفر میگن: با «ابریشم» جمله بساز ، میگه: هوا ابریشم خوبه!

به غضنفر میگن: با «اختاپوس» جمله بساز. میگه: اوخ، تا پوستم نسوخته برم تو سایه!

به ترکه میگن با سرعت جمله بساز میگه ویژ

یه آقا ترکه میگن سه تا اسم بگو آخرش الله باشه، میگه روح الله، عین الله، سیندرالله

به خشایار میگن با شمشیر جمله بساز ، میگه فولاد فدات شم شیر بخور

/ 0 نظر / 22 بازدید