آشنایی مختصر با پرتوآ

شرح فتوحات قوم آریا و حکومت 500 ساله آنها پر از دلاوری‌ها و کوشش‌های این مردم است. کلمه پهلوان و پهلوانی ریشه پارتی دارد که هر فرد زورمند را منتسب به پارت یا پرتو و پهلو دانسته اند. اینان مردمی جنگجو و شکارچی بودند. بدین معنی که در ایران باستان، ایرانیان (پرتوآکاران) آن زمان چنان در اسب سواری و تیر اندازی مهارت داشتند که سوار بر اسب در حال حرکت به سوی دشمنان چه از جلو و چه از پشت تیر می انداختند و به هدف می زدند. ایرانیان قدیم به پرورش روح و جسم از همان دوران اهمیت فراوان می دادند و اسب سواری ، چوگان بازی و ورزش های باستانی مورد اعتنای نسل جوان بود. در کتاب اول باب پنجم اشعیا در توصیف آریان ها که با دولت آسور می جنگیدند آمده است تیرهای ایشان ایشان تیز و تمامی کمان های آنها زره شده است. میخ های اسبان آنان مانند سنگ خارا و چرخ‌های ایشان مثل گردباد به شمار خواهد آمد. ایشان مثل شیرماده و مانند شیران ژیان غرش خواهند کرد. یا از قول کتزیاس مورخ یونانی نقل شده است که سکاها (قوم آریایی) زنانشان مانند مردان، دلاور و جنگنده بودند. این قوم از دوران طفولیت تا به هنگام کهولت همیشه با ورزش و تمرینات سخت جنگی وشکار بار آمده است.

 

تاریخچه سبک پرتوا در ایران

قدرت و مهارت و جنگاوری ایرانیان از دیرباز زبانزد خاص و عام و ملل مختلف جهان بوده است. شجاعت و ورزیدگی ایرانیان از یک طرف و موقعیت خاص منطقه‌ای و حملات کشورهای دیگر از سوی دیگر موجب شد تا جنگاوری و رزم به عنوان یکی از اصلی‌ترین دل مشغولی آنان به شمار آید، تا جایی که هنر رزم در تک تک نقاط ایران با شگردها و فنون خاص به چشم می‌خورد.

در سده اخیر، سازمان‌های جهانی رزمی در سراسر جهان در حال گسترش فرهنگ سیستم‌هایی از فنون رزمی مشرق زمین گردیدند و در این راستا گوی سبقت را از دیگر کشورها ربوده و در عرصه بین‌المللی جایگاه ویژه‌ای برای خود باز کردند.

حدوداً در سه دهه اخیر اساتید بزرگی که کوله بار سنگین رزم ایران را بر دوش می‌کشیدند به خودباوری رسیده و با ابتکار عمل و انجام تمرینات جسمی و روحی، سبک جدیدی به نام «پرتوآ» را با فنون و محتوای مستقل و با تکنیک‌ها و تاکتیک‌های بومی و محلی ایرانی ابداع نمودند و برای اولین بار گام بزرگی در جهت اعتلای رزم ایران و شکوفایی فرهنگ رزم باستان برداشتند و با ارائه فنون و تکنیک‌هایی که بر حسب شرایط و اوضاع و احوال جوامع طراحی و تدوین شده بود و در میان خود شاگردان برجسته‌ای پرورش دادند.

از این رو فدراسیون ورزش‌های رزمی، با توجه به بررسی‌های انجام شده در چند مرحله و برگزاری جلسات دفاع و تأیید شورای فنی فدراسیون ورزشهای رزمی مجوز فعالیت رسمی سبک طی نامه شماره 3053/276 مورخه 15/11/79 با مسئولیت بنیانگذار سبک جناب آقای حشمت شکری قادی صادر و رسمیت یافت. پس از گذشت یک سال مجوز فعالیت سبک تحت عنوان «سبک مستقل پرتوآ» طی حکم شماره 12841/276 مورخه 4/10/80  به ریاست مشارالیه صادر گردیده و از آن تاریخ به بعد فعالیت خود را تحت نظر فدراسیون ورزش‌های رزمی ادامه داد و نهایتاً پس از تشکیل فدراسیون کونگ فو در سال 1384 به عنوان یکی از سبک‌های رسمی به فدراسیون کونگ فو منتقل گردید.  در حال حاضر جناب آقای دکتر نادر شکری  از سوی فدراسیون کونگ فو جمهوری اسلامی ایران به ریاست سبک پرتوآ کشور انتخاب و در چهارچوب قوانین جاری سازمان تربیت بدنی کشور و مقررات فدراسیون مربوطه انجام وظیفه می‌نمایند. «پرتوآ» در ایران به عنوان یکی از سبک‌های فدراسیون کونگ فو جمهوری اسلامی ایران به فعالیت پرشکوه خود ادامه می‌دهد.

 


 

 

/ 0 نظر / 10 بازدید