هنر رزمی کونگ فوپرتوآ

قدرت و مهارت و جنگاوری ایرانیان از دیر باز زبانزد خاص و عام ملل مختلف جهان بوده است. شجاعت و ورزیدگی ایرانیان از یک طرف و موقعیت خاص منطقه ایی و حملات کشورهای دیگر از طرف دیگر موجب شد تا جنگاوری و رزم به عنوان یکی از اصلی ترین دل مشغولی آنان به شمار آید. تا جائیکه هنر رزم در تک تک نقاط ایران با شگردها و فنون خاص به چشم می خورد.

در سده اخیر، سازمانهای جهانی رزمی در سراسر جهان در حال گسترش فرهنگ سیستمهایی از فنون رزمی مشرق زمین گردیدند و در این راستا گوی سبقت را از دیگر کشورها ربوده و در عرصه بین المللی جایگاه ویژه ای برای خود باز کردند.

حدوداٌ در سه دهه اخیر اساتید بزرگی که کوله بار سنگین رزم ایران را بر دوش می کشیدند به خود باری رسیده و با ابتکار عمل و انجام تمرینات جسمی و روحی، سبک جدیدی بنام "کونگ فوپرتوآ" را با فنون و محتوای فکری مستقل و با تکنیکها و تاکتیکهای بومی و محلی ایرانی ابداع نمودند و برای اولین بار گام بزرگی در جهت اعتلای رزم ایران و شکوفایی فرهنگ رزم باستان بر داشتند و با ارائه فنون و تکنیکهایی که بر حسب شرایط و اوضاع و احوال جوامع طراحی و تدوین شده بود و در میان خود شاگردان برجسته ایی پرورش دادند.

سبک "کونگ فوپرتوآ" در ایران بعنوان یکی از سبک های فدراسیون ورزشهای رزمی جمهوری اسلامی ایران به فعالیت پر شکوه خود ادامه می دهد.

بنیانگذاران سبک:

جهانبان حشمت شکری قادی

سن

42 سال

مدت فعالیت ورزشی

32 سال (از سال 1350)

سوابق ورزشی

یوگا، کونگ فوتوآ، کشتی باستانی، کاراته (کان ذن ریو، شیتوریو، کیوکوشین کای)، تکواندو، جودو، شائولین ووشو، تاچی چوان، یوگا، چاچوان، بوکس، کونگ فوتسه آ، هیپنوتیزم

مدارج ورزشی

شالبند سرخ دانا 10 جهانی ، داور و مربی درجه یک بین المللی، بنیانگذار تز علمی کونگ فوپرتوآ

 

استاد بزرگ اصغر شکری

سن

36 سال

مدت فعالیت ورزشی

28 سال (از سال 1354)

سوابق ورزشی

یوگا، کونگ فوتوآ، کونگ فو کراپ، جودو، کاراته (کیوکوشین کای)، تکواندو، شائولین ووشو، تاچی چوان، چاچوان، کونگ فوتسه آ

مدارج ورزشی

شالبند سرخ دانا 8 جهانی، مدرس، داور و مربی درجه یک بین المللی، بنیانگذار تز علمی کونگ فوپرتوآ

 

استاد بزرگ نادر شکری

سن

33 سال

مدت فعالیت ورزشی

27 سال (از سال 1355)

سوابق ورزشی

یوگا، کونگ فوتوآ، کشتی ، کاراته (کان ذن ریو، شیتوریو،کیوکوشین کای)، تکواندو، جودو، شائولین ووشو، تاچی چوان، چاچوان، کونگ فوتسه آ، کونگ فوکراپ

مدارج ورزشی

شالبند سرخ دانا 8 جهانی ، داور و مربی درجه یک بین المللی، بنیانگذار تز علمی کونگ فوپرتوآ

 

استاد ملی روح الله (رامین) شکری

سن

27 سال

مدت فعالیت ورزشی

22 سال (از سا ل 1360)

سوابق ورزشی

یوگا، کونگ فوتوآ، تکواندو، شائولین ووشو، چاچوان، بوکس، کونگ فوتسه آ، کونگ فوکراپ

مدارج ورزشی

مربی درجه 2 بین المللی، شالبند مشکی دانا 6 جهانی، بنیانگذار تز علمی کونگ فوپرتوآ

/ 0 نظر / 42 بازدید