گلچینی از سخنانی ارزنده و آموزنده از استاد دکتر علی شریعتی

برای دیدن ادامه عکسها و خبر، روی این عکس کلیک کنید


سخنانی ارزنده و آموزنده از استاد دکتر علی شریعتی


نان

دموکراسی می گوید: رفیق، حرفت را خودت بزن،
نانت را من می خورم.

مارکسیسم می گوید: رفیق، نانت را خودت بخور،
حرفت را من می زنم.

فاشیسم می گوید: رفیق، نانت را من می خورم،
حرفت را هم من می زنم
و تو فقط برای من کف بزن ...

اسلام حقیقی می گوید: نانت را خودت بخور،
حرفت را هم خودت بزن
و من فقط برای اینم که تو به این حق برسی.

اسلام دروغین می گوید: تو نانت را بیاور به ما بده
و ما قسمتی از آن را جلوی تو می اندازیم،
اما آن حرفی را که ما می گوییم بزن!

 

/ 0 نظر / 18 بازدید