# بانک_مسکن

برگزاری مسابقه دارت ویزه همکاران خانم توسط مدیریت شعب استان

 به مناسبت گرامی داشت 25دیماه سالروز تاسیس بانک یک دوره مسابقه دارت بین همکاران خانم مدیریت وشعب سطح شهر کرمان ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید

سالروز تاسیس بانک مسکن باتهیه کیک در مدیریت شعب استان کرمان گرامی داشته شد

.  مراسم گرامی داشت 73سال تاسیس بانک مسکن همزمان با برگزاری نشست بخشنامه خوانی وبا حضور تمامی کارکنان مدیریت با شکوه ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 15 بازدید

مدیریت پرافتخار شعب بانک مسکن کرمان

ابراهیم سعید  مدیر شعب استان کرمان تلفن:  2269833-0341نمابر:  2269472-0341آدرس الکترونیکی: آدرس پستی: کرمان -خیابان قدس- سه راه معلم استان کرمان ابراهیم سعید  احمد احمدی ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 60 بازدید